redaktor naczelny:

dr Jacek Schmidt

 

współpracują:

Tomasz Czarnocki

Krzysztof Gośliński

Piotr Jakubowski

Piotr Kwiatkowski

Andrzej Noras

Jacek Plisak

Henryk Rogalski

Seweryn Suchta

 

redakcja:

e-mail: redakcja@trafika.eu

 

ul. Ogrodowa 4/6, 61-821 Poznań

 

reklama:

tel. 601 799 098

e-mail: reklama@trafika.eu

 

prenumerata:

Paulina Schmidt

e-mail: prenumerata@trafika.eu

 

wydawca:

GRAPHit Publishing House

ul. Ogrodowa 4/6, 61-821 Poznań

 

2012 ® GRAPHit Publishing House | Ad agency | Studio